Metodická příručka

Součástí této publikace je i metodická příručka, za ktorou byli zodpovědní a zpracovali ji odborní pracovníci Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Bratislava a  autorkou je Ing. Renáta Majerníková, PhD.

Celá příručka má jednotný a přehledný rámec a obsahuje množství cenného metodického materiálu.

Metodická příručka je rozdělená do desíti částí, které jsou tématicky totožné s jednotlivými kapitolami učebnice.   Každá kapitola (kapitoly1-10) má svoju metodiku, která obsahuje: shrnutí učiva, zpětnou vazbu, test k ověření čtení s porozuměním, metodické materiály pro teoretickou přípravu a podklady pro praktické vyučování.

Shrnutí učiva obsahuje souhrn celého učiva z konkrétní kapitoly učebnice, které bylo názorně sestavené do tabulek. Učivo uspořádané do tabulek umožňuje jeho lepší prezentaci při výkladu, zvláště při prezentaci přez digitální média. Současně zjednoduší práci s textem například při tisku podkladů, resp. pri zasílání po jednotlivých částech žákům elektronicky, například v případě studia on-line formou.

Zpětná vazba se skládá z otázek a úkolů. Do otázek bylo podrobně promítnuto učivo z celé kapitoly učebnice z důvodů zopakování a upevnění učiva přímo ve vyučovací hodině. Úkoly z učiva kapitoly byly sestaveny z obsahu části Metodické příručky, věnované praktickému vyučování.

Test k ověření čtení s porozuměním byl vypracovaný výhradně za účelem ověření získaných vědomostí z probraného učiva. Otázky testu jsou formulované přímo z učební látky učebnice. Cílem testu v Metodice není zkoušení žáka a následné hodnocení známkou, ale jen rychlý „feedback“, zda se žák na výklad v hodine koncentroval, resp. prečetl učební látku s porozuměním. Metodické materiály pro teoretickou přípravu obsahují učivos problematikou konkrétní kapitoly, které doplňuje, nebo rozšiřuje obsah učiva v učebnici. Sesbírané materiály z různých zdrojů může učitel využívat na hodinách při výkladu učiva, resp. je využít při on-line komunikaci se žáky, obdobně jako zesumarizované učivo v části „Shrnutí učiva“.